20:07 04.01.2022
Uživatelský profil byl doplněn o multiuživatelský režim (např. pro sdílení společného účtu v rámci jedné projekční kanceláře).
Bylo opraveno přidávání šablon (šachet, den, uličních vpustí) pro práci programu s několika výrobci šachet.
Bylo doplněno barevné rozlišení šachet podle průměru na panelu hromadného mazání šachet.
Bylo doplněno automatické uložení seznamu šachet na panelu Seznam Šachet před přechodem na další panel (tlačítky [Projekt], [Sestavy šachet], [Šachtová dna] ...).

12:17 05.01.2022
Na panel pro hromadné mazání šachet bylo doplněno tlačítko pro hromadný výběr "nepojmenovaných" šachet (označení '?').
Názvy výsledkových dokumentů .doc a tabulek .slk byly doplněny o název projektu.

14:26 10.01.2022
Na panel pro změnu pořadí šachet byla doplněna změna názvů stok a třídění seznamu podle názvů stok a názvů šachet.

10:56 13.01.2022
Základní panel programu byl přepracován na responsivní, tj. přizpůsobuje se velikosti prohlížeče.
K uplatnění této změny je třeba vymazat historii prohlížeče.

10:34 01.02.2022
Byl doplněn výrobce CS-BETON Prefa s.r.o.
Byl doplněn výrobce PREFA invest, a.s. Sučany (Slovensko).

18:44 06.02.2022
Byl doplněn díl uliční vpusti: Sifon.

10:42 14.04.2022
Byl doplněn export souboru ifc pro BIM.

10:40 24.06.2022
Na seznamy šachet, den a uličních vpustí bylo doplněno přepínání řádků / záložek pomocí klávesových šipek.

10:22 06.10.2022
Oprava: Vtoky nemusí být řazeny podle směrového úhlu.