O programu:

Program připravil AutoPEN®, Ing. Lubomír Bucek, www.autopen.cz. Copyright © 2021.
Program je hostován u společnosti ASP One s.r.o., www.aspone.cz.
Generování dokumentů ve formátu .doc je prováděno pomocí knihovny GiosWordNETLibrary v licenci GNU.
Generování souborů ve formátu .ifc je prováděno pomocí knihoven xBim v licenci CDDL.
Seznam doplňků, změn a oprav: Opravy.